Ecommerce, còn được gọi là thương mại điện tử hoặc thương mại internet, đề cập đến việc mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng internet, và chuyển tiền và dữ liệu để thực hiện các giao dịch này. Thương mại điện tử thường được sử dụng để chỉ việc bán các sản phẩm vật chất trực tuyến, nhưng nó cũng có thể mô tả bất kỳ loại giao dịch thương mại nào được thực hiện thông qua internet.

Trong khi kinh doanh điện tử đề cập đến tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh trực tuyến, thì thương mại điện tử đề cập cụ thể đến giao dịch hàng hóa và dịch vụ.

Lịch sử của thương mại điện tử bắt đầu với lần bán hàng trực tuyến đầu tiên: vào ngày 11 tháng 8 năm 1994, một người đàn ông đã bán đĩa CD của ban nhạc Sting cho bạn của mình thông qua trang web NetMarket, một nền tảng bán lẻ của Mỹ. Đây là ví dụ đầu tiên về việc người tiêu dùng mua sản phẩm từ một doanh nghiệp thông qua World Wide Web — hoặc “thương mại điện tử” như chúng ta thường biết ngày nay.

Kể từ đó, thương mại điện tử đã phát triển để giúp người dùng khám phá và mua sản phẩm dễ dàng hơn thông qua các nhà bán lẻ và chợ trực tuyến. Các cá nhân tự do kinh doanh độc lập, các doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn lớn đều được hưởng lợi từ thương mại điện tử, cho phép họ bán hàng hóa và dịch vụ của mình ở quy mô không thể thực hiện được với bán lẻ ngoại tuyến truyền thống.

Các loại mô hình thương mại điện tử

Có bốn loại mô hình thương mại điện tử chính có thể mô tả hầu hết mọi giao dịch diễn ra giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp tới người tiêu dùng (B2C):

Khi một doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho một người tiêu dùng cá nhân (ví dụ: Bạn mua một đôi giày từ một nhà bán lẻ trực tuyến).

2. Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp (B2B):

Khi một doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho một doanh nghiệp khác (ví dụ: một doanh nghiệp bán phần mềm dưới dạng dịch vụ cho các doanh nghiệp khác sử dụng)

3. Người tiêu dùng đối với người tiêu dùng (C2C):

Khi một người tiêu dùng bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho một người tiêu dùng khác (ví dụ: Bạn bán đồ nội thất cũ của mình trên eBay cho một người tiêu dùng khác).

4. Người tiêu dùng cho doanh nghiệp (C2B):

Khi người tiêu dùng bán sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng họ cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức (ví dụ: Người có ảnh hưởng đề nghị tiếp xúc với khán giả trực tuyến của họ để đổi lấy một khoản phí hoặc một nhiếp ảnh gia cấp phép ảnh của họ cho doanh nghiệp sử dụng).

Ví dụ về Thương mại điện tử

Thương mại điện tử có thể có nhiều hình thức liên quan đến các mối quan hệ giao dịch khác nhau giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, cũng như các đối tượng khác nhau được trao đổi như một phần của các giao dịch này.

1. Bán lẻ (Retail):

Việc bán sản phẩm của một doanh nghiệp trực tiếp cho khách hàng mà không qua bất kỳ trung gian nào.

2. Bán buôn (Wholesale):

Việc bán sản phẩm với số lượng lớn, thường cho một nhà bán lẻ sau đó bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

3. Mua đi bán lại (Dropshipping):

Việc bán một sản phẩm do một bên thứ ba sản xuất và vận chuyển cho người tiêu dùng.

4. Huy động vốn từ cộng đồng (Crowdfunding):

Việc thu tiền từ người tiêu dùng trước khi sản phẩm có sẵn để huy động vốn khởi nghiệp cần thiết để đưa sản phẩm đó ra thị trường.

5. Đăng ký (Subscription):

Việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ tự động định kỳ thường xuyên cho đến khi người đăng ký chọn hủy.

6. Sản phẩm vật lý (Physical products):

Bất kỳ hàng hóa hữu hình nào yêu cầu bổ sung hàng tồn kho và đơn đặt hàng phải được chuyển đến tay khách hàng khi bán hàng được thực hiện.

7. Sản phẩm kỹ thuật số (Digital products):

Hàng hóa kỹ thuật số, mẫu và khóa học có thể tải xuống hoặc phương tiện phải được mua để tiêu dùng hoặc được cấp phép sử dụng.

8. Dịch vụ (Services):

Một kỹ năng hoặc tập hợp các kỹ năng được cung cấp để đổi lấy sự hợp tác. Thời gian của nhà cung cấp dịch vụ có thể được mua với một khoản phí.