Outsourcing

Tư vấn hệ thống và Thiết kế phần mềm theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp.

Tham khảo:

  1. Hệ thống quản lý file media của nhóm nhiếp ảnh gia.
  2. Hệ thống quản lý hồ sơ, hợp đồng hành chính công ty.