Phát triển phần mềm theo yêu cầu

Tư vấn hệ thống và Thiết kế phần mềm theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp.

Tham khảo:

  1. Hệ thống quản lý file media của nhóm nhiếp ảnh gia.
  2. Hệ thống quản lý hồ sơ, hợp đồng hành chính công ty.

Xem thêm các dịch vụ khác tại đây.