VNPedia Team

Khúc Ngọc Anh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sống: TP Hồ Chí Minh

Vị trí: Product Developer

---------<>---------

  • >10 năm kinh nghiệm phát triển web và phần mềm quản lý doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu.
  • Chuyên hỗ trợ phát triển các giải pháp số cho doanh nghiệp, tư vấn phát triển sản phẩm, đào tạo biên tập viên, xuất bản nội dung số, tối ưu hóa SEO.
  • Chuyên tư vấn lập kế hoạch Marketing, truyền thông online

Thành viên khác:

  1. Nguyễn Xuân Lâm - Product Development

  2. 南川ファム (MinamiKawa) - Product Architecture