VNPedia Team

Minamikawa Famu (南川ファム)

Quốc tịch: Nhật bản

Nơi sống: Itabashi, Tokyo

Vị trí: Product Architecture

----------<>----------

 • 18 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm phần mềm dữ liệu, xử lý big data
 • Các vị trí đã làm việc
  • -> Software Development Engineer - Full Stack Engineer,
  • -> Project structure.
  • -> Project Management,
 • Đặc biệt có kiến thức và kinh nghiệm tốt về kiến trúc Microservice, AI và big data, Fintech.
 • Các dự án tiêu biểu đã tham gia phát triển:
  • -> Hệ thống ngân hàng Nomura Nhật Bản,
  • -> Hệ thống quản lý phòng chống thiên tai Fujitsu,
  • -> Nền tảng quản lý tài sản, nền tảng nhà ở. định hướng tài chính.
  • Cùng nhiều dự án khác....

Thành viên khác:

 1. Khúc Ngọc Anh – Product Development
 2. Nguyễn Xuân Lâm - Product Development