VNPedia Team

Nguyễn Xuân Lâm

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sống: Hà Nội

Vị trí: Product Developer

---------<>---------

  • 10 năm kinh nghiệm phát triển web và ứng dụng mạng xã hội, phần mềm quản lý doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ.
  • Đã tham gia xây dựng, tổ chức và phát triển các hệ thống dữ liệu bigdata, các hệ thống phần mềm quản lý phức tạp như CRM, ERP của Vccorp.
  • Có kinh nghiệm thiết kế và tối ưu hệ thống web tải lớn, phần mềm xử lý dữ liệu lớn.
  • Chuyên hỗ trợ phát triển các giải pháp số cho doanh nghiệp, tư vấn phát triển sản phẩm, đào tạo biên tập viên, xuất bản nội dung số, tối ưu hóa SEO.

Thành viên khác

  1. Khúc Ngọc Anh – Product Development
  2. 南川ファム (MinamiKawa) - Product Architecture