Industry and trade Magazine

Industry and trade Magazine

Thông tin chi tiết dự án

CMS là hệ thống quản trị nội dung của trang web, có chức năng điều khiển tất cả các hoạt động về nội dung, thông tin của website, bao gồm: tin tức, video, danh mục, thông tin liên hệ,…

CMS có vai trò quan trọng trong việc điều khiển và vận hành trang web. Với các chức năng cơ bản như: tạo, lưu trữ các nội dung trên trang web; chỉnh sửa, thêm và bớt các nội dung; chuyển và chia sẽ nội dung; quản lý và phân quyền người dùng.

Vietnampedia là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống CMS, và CMS "Tạp chí công thương" là một trong nhiều bộ CMS mà Vietnampedia đã thực hiện.

 

 

 

Share :

Có thể bạn quan tâm