Trang quản trị nội dung (AICMS) Tạp Chí Công Thương

CMS là hệ thống quản trị nội dung của trang web, có chức năng điều khiển tất cả các hoạt động về nội dung, thông tin của website, bao gồm: tin tức, video, danh mục, thông tin liên hệ,…

Thông tin chi tiết dự án

CMS có vai trò quan trọng trong việc điều khiển và vận hành trang web. Với các chức năng cơ bản như: tạo, lưu trữ các nội dung trên trang web; chỉnh sửa, thêm và bớt các nội dung; chuyển và chia sẽ nội dung; quản lý và phân quyền người dùng.

Vietnampedia là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống CMS, và AICMS "Tạp chí công thương" là một trong nhiều bộ AICMS mà Vietnampedia đã thực hiện.

 

 

 

Share :