Xây dựng hệ thống CRM quản lý công ty Gốm Hoàng

Xây dựng hệ thống CRM công ty Hoangpottery

Thông tin chi tiết dự án

Từ năm 2013, Hoangpottery bắt đầu phân phối Đồ gốm Việt Nam tới khách hàng quốc tế.

Hoangpottery là một nhà sản xuất gốm Việt Nam cung cấp gốm ngoài trời được sản xuất với các vật liệu ngoài trời bao gồm đất sét, bê tông, đan lát, gốm tráng men và bê tông composite nhựa....

Share :