Giải pháp

  • Tin hoạt động
  • Vnpedia
Đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí,xuất bản.
Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số cho cơ quan báo chí và xuất bản là sự kiện tập trung vào việc thảo luận về cách ngành báo chí và xuất bản có thể sử dụng công nghệ số để cải thiện quá trình sản xuất, phân phối và tiếp cận nội dung.
  • Tin hoạt động
  • Vnpedia
Giải pháp nào đưa doanh nghiệp vượt qua cơn đại dịch covid
Doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng nặng nề khi phải tạm ngừng, phá sản, giải thể, thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh do đại dịch covid-19.

Công ty bạn đang cần tìm giải pháp về công nghệ tốt nhất?

Với tư cách là chuyên gia công nghệ web ứng dụng, Chúng tôi sẽ giúp đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho công ty bạn.