Giải pháp số hóa

  • Tin hoạt động
  • Vnpedia
Ngành Công Thương ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng
Xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành năng lượng bao gồm: dầu khí, xăng dầu, than, điện, năng lượng tái tạo và năng lượng mới; Triển khai đề án lưới điện thông minh tại Việt Nam…
  • Tin hoạt động
  • Vnpedia
Đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí,xuất bản.
Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số cho cơ quan báo chí và xuất bản là sự kiện tập trung vào việc thảo luận về cách ngành báo chí và xuất bản có thể sử dụng công nghệ số để cải thiện quá trình sản xuất, phân phối và tiếp cận nội dung.
  • Tin hoạt động
  • Vnpedia
Những ưu điểm của khi sử dụng bộ giải pháp số hóa theo nhu cầu của vietnampedia
Phần mềm quản trị số hoá theo nhu cầu sẽ giúp các cá nhân - doanh nghiệp theo sát tình hình hoạt động của tổ chức thông qua các công cụ thống kê, phân tích và có khả năng truy xuất, tra cứu trong mọi thời điểm

Công ty bạn đang cần tìm giải pháp về công nghệ tốt nhất?

Với tư cách là chuyên gia công nghệ web ứng dụng, Chúng tôi sẽ giúp đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho công ty bạn.