Administrative records management system

  • Customer: Administrative records management system
  • Category: CRM Platform
  • Value: ***
  • Deployment date: ***

Administrative records management system

Là công ty phát triển phần mềm có trụ sở đặt tại Hà Nội. Với đội ngũ lập trình viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT cũng như có nhiều hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ chuyên ngành, VietnamPedia đã và đang cung cấp những ý tưởng, giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho doanh nghiệp.

Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn nhân lực, giảm tải chi phí vận hành bằng việc áp dụng công nghệ số vào quy trình quản lý… từ đó đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển, lớn mạnh trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Administrative records management system

Media manager system synchronize Gdrive Cloud
The system connects synchronously with Gdrive accounts, manages file storage efficiently and closely access control systems.
Gia phả dòng họ
Gia phả dòng họ
Hệ thống quản lý Cty du lịch Innoviet
Hệ thống quản lý Cty du lịch Innoviet
Hệ thống CRM quản lý y tế
Hệ thống CRM quản lý y tế
Hoang Pottery CRM system
Hoang Pottery CRM system
Administrative records management system
Administrative records management system

Looking for the Best IT Business Solutions?

As a app web crawler expert, We will help to organize.