Theo ZDnet, việc này sẽ giúp người dùng đặt câu hỏi với Google Bard trong các ứng dụng Google khác nhau. Tính năng được gọi là tiện ích mở rộng Bard, được dùng để liên kết chatbot này với Gmail, Docs, Google Drive, Google Maps, YouTube... Hãng kỳ vọng người dùng sẽ sử dụng Bard như một điểm hợp nhất để giúp nhanh chóng truy xuất thông tin từ các dịch vụ khác nhau.

Ví dụ người dùng cần lập kế hoạch đi du lịch cùng gia đình đến Nhật Bản, họ có thể dùng Bard để dò tìm ngày của tất cả thành viên từ dịch vụ Gmail, kế đến là tìm kiếm chuyến bay (Google Flights), khách sạn (Google Hotel), tìm chỉ đường (Google Maps), thêm vào đó cũng yêu cầu chatbot AI mở YouTube để xem các video về đất nước này...

Hoặc họ có thể dùng Bard để tìm một sơ yếu lý lịch được lưu trong Google Drive, tiếp đến có thể yêu cầu chatbot AI này tóm tắt để giúp tạo thư xin việc. Google khẳng định mọi thông tin cá nhân lấy được từ các dịch vụ Gmail, Docs hoặc Drive đều không được người nào khác ngoài chủ tài khoản xem qua, không sử dụng để tạo quảng cáo nhắm mục tiêu và sử dụng để đào tạo Bard.

Người dùng có thể lựa chọn cho phép Bard truy cập các dịch vụ nào của Google

Người dùng có thể lựa chọn cho phép Bard truy cập các dịch vụ nào của Google

Để sử dụng tiện ích mở rộng của Bard trên Chrome, người dùng có thể tìm và tải về từ cửa hàng tiện ích mở rộng trong trình duyệt này. Khi cài đặt và kích hoạt, họ có thể lựa chọn bật hoặc tắt các tiện ích mở rộng cho Google Flight, Hotels, Maps, Workspace và YouTube.

Một vấn đề với các chatbot AI ngày nay là dễ đưa thông tin sai lệch hoặc gây ảo giác, vì vậy Bard cung cấp cách để kiểm tra kỹ mọi phản hồi bằng tiếng Anh. Google cho biết trong một bài đăng trên blog rằng Bard hiện có thể phản hồi chất lượng và chính xác cao hơn. Hãng đã áp dụng các kỹ thuật học tăng cường tiên tiến để huấn luyện mô hình AI này trở nên trực quan và giàu trí tưởng tượng hơn.