Trong bối cảnh công nghiệp ngày càng kỷ luật, phức tạp và cạnh tranh, Business Intelligence không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn là một lợi thế quyết định. Việc sử dụng BI đúng cách có thể giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin quan trọng, dự đoán xu hướng thị trường, tối ưu hóa quy trình làm việc và cải thiện khả năng cạnh tranh.

Sau đó, tạo ra một hệ thống thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu đáng tin cậy là quan trọng, điều này bao gồm cả việc sử dụng các công nghệ và công cụ phù hợp. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở công nghệ, việc xây dựng năng lực trong tổ chức và đảm bảo nhân lực hiểu và sử dụng BI cũng đóng vai trò quan trọng. Và cuối cùng, đánh giá, tối ưu hóa và cải thiện liên tục chiến lược BI là điều cần thiết để đảm bảo sự thành công trong việc tận dụng dữ liệu và thông tin trong kinh doanh hiện đại.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những yếu tố quan trọng để xây dựng một chiến lược BI thành công và tận dụng hết tiềm năng từ dữ liệu của doanh nghiệp.

Đồng bộ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

Khi đưa BI vào doanh nghiệp sẽ khiến cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin trở nên phức tạp. Do đó, việc phát triển đồng bộ hạ tầng CNTT giúp phân chia rõ ràng kiến trúc và khả năng mở rộng trong tương lai.

Xác định mục tiêu kinh doanh trước khi triển khai BI

Mỗi tổ chức cần xác định những ưu tiên của mình về nhu cầu tính năng, chức năng trước khi triển khai Business Intelligence vào doanh nghiệp. Chẳng hạn như cần ưu tiên những tính năng, công cụ nào, nguồn dữ liệu lưu trữ mà doanh nghiệp cần là gì,... Có như vậy thì doanh nghiệp mới dễ dàng tối đa hóa lợi ích từ BI.

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Xây dựng văn hóa dữ liệu hỗ trợ chuyển đổi số thành công

Văn hóa dữ liệu có vai trò quan trọng và cần thiết để đưa công cuộc chuyển đổi số thành công hơn. Văn hóa dữ liệu là khi mọi nhân viên trong một tổ chức đều hiểu được giá trị tiềm năng của dữ liệu cũng như vai trò của họ trong việc sử dụng dữ liệu, cách thức phân tích và ra quyết định theo hướng dữ liệu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể tự nhiên có được nền văn hóa dữ liệu phát triển hiệu quả. Văn hóa dữ liệu trong văn hóa doanh nghiệp là cả một quá trình xây dựng, được vun đắp, phát triển liên tục.

Đào tạo nhân viên doanh nghiệp

Nếu nhân viên trong doanh nghiệp không được hướng dẫn kỹ lưỡng về cách sử dụng thì không một hệ thống BI nào có thể thành công được. Nhân viên cần phải được hướng dẫn kỹ lưỡng về việc ứng dụng Business Intelligence, bởi khi triển khai hệ thống này cũng sẽ dẫn theo sự thay đổi lớn trong cách làm việc của nhân viên. 

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Trao quyền cho nhân viên

Khi nhân viên được trao quyền đúng cách, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ xây dựng một môi trường làm việc hăng say, nơi mà mọi nhân viên đều chủ động đóng góp cho tổ chức của mình và luôn cảm thấy hài lòng. Điều này cũng góp phần không nhỏ trong việc ứng dụng thành công hệ thống BI.

Xem xét sử dụng BI là công cụ quản trị chiến lược toàn diện của doanh nghiệp

Các công cụ nên cung cấp dữ liệu đến mọi nhân viên trong doanh nghiệp, cùng khả năng hiển thị theo thời gian thực. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nên thiết lập các thủ tục cần thiết để kiểm tra tình trạng hoạt động của BI, thông qua đó thì người quản trị chiến lược mới có thể xác định các điều chỉnh và nâng cấp cần thiết.

Cải tiến, nâng cao giải pháp liên tục

Một chiến lược BI hiệu quả là một chiến lược được cập nhật, cải tiến liên tục cũng như có những bước nhảy vọt về việc sử dụng dữ liệu nâng cao hơn. Chẳng hạn như việc phân tích các dự đoán và mô tả. Dữ liệu không phải là đích đến, nó cần được đổi mới liên tục để theo kịp thị trường chuyển biến nhanh như hiện nay.

Trong thế giới doanh nghiệp ngày nay, thông tin là quyền lực, và Business Intelligence là công cụ mạnh mẽ để tạo nên sự thông minh trong quyết định chiến lược. Khi triển khai một chiến lược BI thành công, bạn có khả năng nhìn thấy hình ảnh toàn cảnh rõ ràng hơn về hoạt động doanh nghiệp của mình. Bạn có thể phân tích dữ liệu, dự đoán xu hướng, tối ưu hóa quy trình làm việc và cải thiện hiệu suất.

Nhưng BI không chỉ là về công nghệ. Để thực sự thành công, bạn cần có một chiến lược rõ ràng và hợp nhất, kết hợp cả khía cạnh công nghệ, quy trình làm việc và nguồn nhân lực. Điều này đòi hỏi sự cam kết từ tất cả các tầng lớp trong tổ chức, từ lãnh đạo đến nhân viên cơ sở.

Cuối cùng, việc sử dụng BI là một quá trình liên tục. Bạn cần đánh giá, tối ưu hóa và cải thiện liên tục chiến lược của mình để đảm bảo rằng nó luôn đáp ứng nhu cầu thay đổi và thách thức mới trong môi trường kinh doanh. Với sự cam kết và tinh thần đổi mới, Business Intelligence có thể giúp doanh nghiệp thấu hiểu sâu hơn về mình và tạo nên sự thịnh vượng trong môi trường ngày càng phức tạp và đầy cạnh tranh.