Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam luôn ủng hộ một hệ thống giáo dục tiến bộ, thúc đẩy việc học trực tuyến nhằm bồi đắp các kỹ năng một cách đồng đều, gia tăng khả năng tiếp cận giáo dục và nâng cao chất lượng của những cơ sở giáo dục bậc cao. Quy chế áp dụng 30% chương trình đào tạo trực tuyến là điều cần thiết, nhưng các trường đại học Việt Nam cần phải đảm bảo việc học trực tuyến đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho tín chỉ học thuật. Bên cạnh những rủi ro về gian lận ở sinh viên, công nghệ Generative AI cũng mang lại những cơ hội chưa từng có cho các trường đại học để nâng cao tính minh bạch và chính trực trong giáo dục trên quy mô lớn. Theo đó, mới đây Coursera - nền tảng học tập trực tuyến đã cho ra mắt bộ tính năng ứng dụng AI nhằm hỗ trợ việc thiết kế và chấm điểm bài thi, tăng cường tính liêm chính trong giáo dục, và nâng cao trải nghiệm học tập cũng như đánh giá thành tích.

img7315-17181622679301092736298.png

Những tính năng mới đang và sẽ được Coursera triển khai

Thiết kế Giáo trình Kiểm tra và Chấm điểm

Trình tạo Bài kiểm tra AI

Tiết kiệm thời gian của giáo viên bằng cách tạo ra các bài kiểm tra đa dạng hình thức từ toán học, văn bản và trắc nghiệm phù hợp với các khóa học và phân bổ chúng vào bài kiểm tra một cách hợp lý.

Ngân hàng Câu hỏi

Cung cấp bộ câu hỏi và nhiều biến thể khác nhau cho các bài kiểm tra, giúp cho các kỳ thi được tổ chức dễ dàng hơn mà vẫn đảm bảo đề thi được công bằng và khó dự đoán. Hiện nay, Đại học FPT đang thử nghiệm tính năng này cho các Chứng chỉ Chuyên nghiệp về Meta, IBM và DeepLearning.

Trợ lý Chấm điểm AI

Đơn giản hóa quá trình chấm điểm bằng việc đề xuất điểm số và phản hồi dựa trên phân tích các bài làm của thí sinh, hỗ trợ người chấm bài đưa ra được quyết định khách quan hơn.

Tăng cường tính công bằng, minh bạch trong Giáo dục:

Khoá các mục được chấm điểm

Yêu cầu sinh viên hoàn thành tất cả các mục chưa được chấm điểm, bắt buộc việc xem video và hoàn thành các bài đọc hiểu, nhằm thúc đẩy việc học toàn diện và ngăn chặn việc bỏ qua bài tập. Tại Việt Nam, Đại học FPT và Đại học Văn Lang hiện đang thử nghiệm công cụ này.

Giới hạn Thời gian và Số lần thử

Kiểm soát số lần dự thi để đảm bảo công bằng, ngăn chặn việc làm bài thử để biết kết quả rồi quay lại và giới hạn việc sử dụng tài liệu bên ngoài, khuyến khích sinh viên tập trung suy ngẫm để làm bài kiểm tra.

Giám sát và Khoá Trình duyệt

Duy trì tính chính trực của kỳ thi bằng cách chặn các tài nguyên bên ngoài và phát hiện sự trợ giúp không hợp lệtrong các kỳ thi quan trọng.

Phát hiện đạo văn

Nhận diện ngay lập tức nội dung tương tự với các bài nộp trước đó, ngăn chặn việc đạo văn và giáo dục sinh viên về tư duy độc lập và sự sáng tạo.

img7318-1718162355111567597127.jpeg

Nâng cao trải nghiệm học tập và đánh giá thành tích

Chuẩn bị Kiểm Tra và ôn tập kiến thức với Coursera Coach – Cung cấp một gia sư cá nhân hóa được hỗ trợ bởi AI với kiến thức nền của Coursera, giúp tăng tính tương tác trong học tập, tóm tắt bài giảng, hướng dẫn thực hành, kiểm tra thử và đánh giá kết quả.

Đánh giá từ Bạn học AI - Hỗ trợ phản hồi từ bạn học với những hiểu biết được cung cấp từ AI, đánh giá các bài tập dạng văn bản và chấm điểm thử dựa trên các tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn.

Kỳ thi vấn đáp với AI - Phân tích các bài viết tự do và các tiêu chí chấm điểm để đưa ra câu hỏi phù hợp nhằm kiểm tra tính xác thực và tư duy phản biện của sinh viên đối với bài viết của mình. Điều này cho phép các giáo viên tổ chức các kỳ thi vấn đáp, nơi sinh viên sẽ 'trình bày bài luận' của họ và AI hỗ trợ đưa ra những phân tích để đánh giá chi tiết.

Hiện, Đại học FPT tại Việt Nam hiện đang tích hợp hơn 80 Khoá học Chuyên ngành của Coursera vào các chương trình đào tạo cử nhân về Công nghệ thông tin và Kinh doanh để trang bị cho sinh viên những kỹ năng công nghệ thịnh hành. Hầu hết các sinh viên đều thu được chín tín chỉ mỗi năm trên Coursera, chiếm khoảng 20% tổng số tín chỉ học thuật tại Đại học FPT. Hay, Đại học Văn Lang lại đang sử dụng Coursera để đào tạo giảng viên của mình, nhằm nâng cao hiểu biết của họ về giáo dục trực tuyến, chiến lược giảng dạy và cải thiện nội dung giảng dạy. Giảng viên cũng tham gia các khóa học về lãnh đạo, đổi mới và tư duy phản biện trên Coursera, song song với chương trình đào tạo nội bộ tích cực của trường.