Sáng tạo nội dung (Content creation) là một trong những khía cạnh quan trọng hàng đầu của lĩnh vực Marketing. Ứng dụng ChatGPT sẽ làm thay đổi cách marketer sản xuất, sáng tạo nội dung theo hướng tự động hóa, loại bỏ các công việc “thủ công” mang tính lặp đi lặp lại.

Thay vì bắt buộc cần có một số kỹ năng cơ bản để sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa quen thuộc như Ahrefs, Ubersuggest, SEMRush hay Google Trends, giờ đây, marketer có thể đơn giản hóa công việc bằng cách đặt câu hỏi yêu cầu ChatGPT đưa ra ý tưởng cho bạn.

Tuy nhiên, không phải marketer nào cũng biết phương pháp và công thức đặt câu lệnh (prompts) để ChatGPT cung cấp đầy đủ thông tin. Vậy làm sao để ứng dụng ChatGPT vào sản xuất nội dung hiệu quả? Làm sao để tối ưu hóa thời gian sản xuất nội dung và nâng cao năng suất bằng AI Chatbot?

200-cau-lenh-va-cong-thuc-than-thanh-cua-chatgpt-1708168395.jpeg
200-cau-lenh-va-cong-thuc-than-thanh-cua-chatgpt-2-1708168395.jpeg

200-cau-lenh-va-cong-thuc-than-thanh-cua-chatgpt3-1708168395.jpeg
200-cau-lenh-va-cong-thuc-than-thanh-cua-chatgpt4-1708168395.jpeg
200-cau-lenh-va-cong-thuc-than-thanh-cua-chatgpt5-1708168395.jpeg
200-cau-lenh-va-cong-thuc-than-thanh-cua-chatgpt6-1708168394.jpeg
200-cau-lenh-va-cong-thuc-than-thanh-cua-chatgpt7-1708168394.jpeg
200-cau-lenh-va-cong-thuc-than-thanh-cua-chatgpt8-1708168394.jpeg
200-cau-lenh-va-cong-thuc-than-thanh-cua-chatgpt9-1708168394.jpeg
200-cau-lenh-va-cong-thuc-than-thanh-cua-chatgpt10-1708168394.jpeg
200-cau-lenh-va-cong-thuc-than-thanh-cua-chatgpt11-1708168394.jpeg
200-cau-lenh-va-cong-thuc-than-thanh-cua-chatgpt12-1708168394.jpeg