Hôm nay toàn bộ hệ thống Facebook (bao gồm cả Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus VR) sập gần cả ngày. Nghe giang hồ đồn (không kiểm chứng) là tắt kết nối Internet để xoá hết dấu vết mà một bạn whistleblower tố cáo hôm qua rằng Facebook kiểm soát thông tin để kiếm lợi bất chấp an toàn của xã hội. Facebook mất 50 tỷ đô la giá trị trong riêng ngày hôm nay.

Quan trọng hơn là, điều này ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp của bạn?
Nếu bạn phụ thuộc hoàn toàn vào Facebook để bán hàng, thiệt hại là 100%. Nếu bạn chỉ phụ thuộc 20% vào Facebook, bạn chỉ thiệt hại 20%.

Screen-Shot-2021-10-04-at-7.26.55-PM.png?resize=1024%2C309&ssl=1

Việc Facebook sập hoàn toàn như vậy không xảy ra thường xuyên, nhưng nguy cơ Facebook khoá tài khoản của bạn hay tài khoản quảng cáo của bạn thì khá là cao. Thêm vào đó, rất nhiều lý do khiến cho hiệu quả quảng cáo và bán hàng trên Facebook sẽ giảm theo thời gian như:
1. Các công ty khác như Apple hay Google tấn công Facebook có thể làm giảm hiệu quả 20%-50% dễ dàng vì 2 công ty này kiểm soát app stores và web browers, là 2 cửa ngõ vào Facebook.
2. Các chính phủ có thể ra các đạo luật ảnh hưởng đến Facebook làm giảm hiệu quả rất nhiều.
3. Càng ngày càng có nhiều công ty quảng cáo trên Facebook làm cho chi phí quảng cáo tăng và hiệu quả giảm.

Hình trên giải thích tác động của việc giảm hiệu quả quảng cáo và bán hàng trên Facebook lên doanh nghiệp của bạn, tuỳ theo mức độ phụ thuộc của bạn vào Facebook. Giả sử doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào Facebook 80%, sự cố hôm nay làm cho doanh số của bạn chỉ còn 20%. Sau khi phục hồi, nếu Apple hay Google tấn công Facebook làm giảm hiệu quả xuống còn 60%, doanh số của bạn còn 68%. Ngay cả khi mọi thứ tốt đẹp, hiệu quả của Facebook cũng sẽ giảm theo thời gian do càng ngày càng có nhiều công ty chạy quảng cáo và bán hàng trên Facebook. Nếu hiệu quả của Facebook giảm xuống còn 80%, doanh số của bạn chỉ còn 84%.

Việc sở hữu 1 trang Website riêng có thể giảm sự phụ thuộc của công ty bạn vào Facebook. Giả sử áp dụng bán hàng qua Website có thể giảm sự phụ thuộc vào Facebook của công ty bạn từ 80% xuống 40%, sự cố hôm nay làm cho doanh số của bạn còn 60%, gấp ba doanh số 20% như ở trên. Sau khi phục hồi, nếu Apple hay Google tấn công Facebook làm giảm hiệu quả xuống còn 60%, doanh số của bạn vẫn còn 84%, cao hơn 68% rất nhiều.

Nếu doanh số của bạn là 100 tỷ, phụ thuộc vào Facebook 80%. Khi hiệu quả của Facebook giảm xuống còn 60%, doanh số của bạn còn 68 tỷ. Nếu áp dụng có thể giảm được phụ thuộc của bạn vào Facebook chỉ còn 40%. Khi hiệu quả của Facebook giảm xuống còn 60%, doanh số của bạn còn 84 tỷ, nhiều hơn được 84 – 68 = 16 tỷ. Bạn sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu để làm chuyện này?

Hình trên giúp các bạn tính ra được rủi ro của doanh nghiệp khi phụ thuộc vào Facebook và lợi ích của Website mang lại khi giảm sự phụ thuộc của doanh nghiệp bạn vào Facebook như thế nào.